Etiket: Osmanlı Dönemi’nde Astroloji

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, insanların genel olarak astroloji ile ilgilendikleri gözlemlenmiştir, ancak bu ilgi genellikle bireysel ve popüler kültür seviyesindeydi. Astroloji,...