Etiket: Yıldızname Hesaplama

Yıldızname Hesaplama

Yıldızname hesaplama, astroloji bilgisini kullanarak bir kişinin doğum anındaki gökyüzü konumunu inceleyerek kişisel bir harita oluşturma sürecidir. Bu harita, kişinin karakteristik özellikleri, yetenekleri, zayıf noktaları ve geleceğine dair bazı ipuçları sağlar. İşte adım adım ücretsiz yıldızname baktır hesaplama süreci:

Adım 1: Doğum Tarihi ve Saati: Yıldızname hesaplaması için ilk olarak kişinin doğum tarihi ve doğum saati gereklidir. Bu bilgiler, astroloji haritasının oluşturulmasında temel verilerdir. Eğer doğum saati bilinmiyorsa, genel bir analiz yapmak için doğum günü ve ayı yeterli olabilir, ancak doğru bir harita için doğum saati önemlidir.

Adım 2: Doğum Yeri Bilgisi: Doğum yerinin koordinatları (enlem ve boylam) da haritanın oluşturulmasında kullanılır. Doğru sonuçlar alabilmek için mümkünse doğum yerinin enlem ve boylamını da bilmek faydalıdır.

Adım 3: Harita Oluşturma: Astrologlar, bir kişinin doğduğu anın gökyüzü konumunu temsil eden bir harita oluştururlar. Bu harita, bir çemberi 12 eşit parçaya bölen 12 burç ve bu burçların içinde bulunan gezegenlerin konumlarını gösterir.

Adım 4: Burçların Yerleşimi: Harita üzerindeki gezegenler, burçlara ve evlere yerleştirilir. Burçlar, zodyak çemberindeki 12 bölgedir ve her biri belirli özellikleri temsil eder. Bu, kişinin güneş burcu, yükselen burcu ve diğer gezegenlerin konumlarını içerir.

Adım 5: Güneş, Ay ve Yükselen Burçlar: Astrologlar genellikle bir kişinin güneş burcunu (doğduğu ay), ay burcunu (doğduğu gün) ve yükselen burcunu (doğduğu saat ve yerel saati) analiz ederler. Bu burçlar, kişinin temel karakteristik özelliklerini belirlemede önemlidir.

Adım 6: Evlerin Analizi: Astroloji haritasındaki evler, hayatın farklı alanlarını temsil eder. Örneğin, birinci ev genellikle kişinin dış görünüşünü ve kişiliğini temsil ederken, yedinci ev ilişkilerle ilgili konuları ifade eder.

Adım 7: Diğer Gezegenlerin Etkisi: Satürn, Mars, Venüs gibi diğer gezegenlerin konumları da analiz edilir. Bu gezegenler, kişinin enerjisini, ilişkilerini, kariyerini ve diğer yaşamsal konuları etkiler.

Adım 8: Analiz ve Yorumlama: Astrolog, elde edilen bilgileri bir araya getirerek kişinin karakteristik özellikleri, potansiyelleri ve zayıf noktaları hakkında yorumlar yapar. Bu aşamada, kişinin geleceğine dair bazı ipuçları da elde edilebilir.

Yıldızname hesaplama, astroloji bilimini içerir ve genellikle uzmanlık gerektirir. Detaylı bir analiz için genellikle profesyonel astrologlardan yardım almak daha doğru sonuçlar sağlayabilir. Online astroloji siteleri veya yazılımları da temel analizler sunabilir, ancak kişisel bir seans genellikle daha derin ve kişiye özgü bilgiler içerir.

Yıldızname Ebced Hesaplaması

Ebced hesaplaması, harf ve sayıların birbirine karşılık geldiği bir geleneksel sayısal sistemi ifade eder. Bu sistem Arap alfabesi harfleriyle birlikte kullanılır ve her harfe bir sayı atanır. Ebced hesaplaması, özellikle isimlerin veya kelimelerin sayısal değerlerini bulmak amacıyla yapılır.

İşte basit bir ebced hesaplama örneği:

Arap Alfabesi ve Sayı Değerleri: Arap alfabesi harflerine sayı değerleri şu şekildedir:

 • ا (Alif) = 1
 • ب (Be) = 2
 • ج (Cim) = 3
 • د (Dal) = 4
 • ه (He) = 5
 • و (Vav) = 6
 • ز (Ze) = 7
 • ح (Ha) = 8
 • ط (Ta) = 9
 • ي (Ye) = 10
 • ك (Kaf) = 20
 • ل (Lam) = 30
 • م (Mim) = 40
 • ن (Nun) = 50
 • س (Sin) = 60
 • ع (Ayn) = 70
 • ف (Fe) = 80
 • ص (Sad) = 90
 • ق (Kaf) = 100
 • ر (Re) = 200
 • ش (Şin) = 300
 • ت (Ta) = 400
 • ث (Se) = 500
 • خ (Ha) = 600
 • ذ (Zel) = 700
 • ض (Dad) = 800
 • ظ (Za) = 900
 • غ (Gayn) = 1000

Örnek Ebced Hesaplama: “Ahmed” kelimesinin ebced hesaplamasını yapalım.

A = 1, H = 8, M = 40, E = 5, D = 4

Toplam = 1 + 8 + 40 + 5 + 4 = 58

Yani, “Ahmed” kelimesinin ebced değeri 58’dir.

Ebced hesaplaması genellikle geleneksel veya mistik bir bağlamda kullanılır ve özellikle İslam kültürlerinde isimlerin, tarihlerin veya kutsal metinlerin sembolik anlamlarını anlamak için başvurulur. İslam mitolojisine göre bazı sayılar veya ebced değerleri özel bir anlam taşıyabilir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yıldızname nin yeri ve önemi, popüler astrolojik kaynaklar arasında yer alıyor ve geniş bir kitle tarafından kullanılıyordu. Ancak,...
Yıldızname nedir? Yıldızname bakarken ebced hesaplaması nasıl yapılır? e yıldızname falı nasıl bakılır? Bu konuda sizlere ben yol göstereceğim. Sevgili...